Välkommen till Provita
 

Provita har i mer än 25 år behandlat vuxna i beroende av alkohol, droger och spel. Med kompetenta medarbetare och evidensbaserad vård erbjuder vi behandling i närheten av Malmö.

Patienter remitteras till oss via arbetsgivare, kommunens socialtjänst, kriminalvården eller i vissa fall som privatperson där man betalar för sin egen vård.

Vi erbjuder behandling i ljusa lokaler med anslutning till en stor trädgård och möjlighet till promenader i närhet till havet.

 

Behandling

Vår behandlingsmodell grundar sig på Anonyma Alkoholisters tolvstegsprogram, med inslag av KBT (kognitiv terapi). Tolvstegsprogrammet anses som en beprövad behandlingsmodell med bevisad effekt* vad gäller alkohol- och drogberoende.      

Öppenvård- eller internatbehandling

För de patienter som har arbete och sitt sociala nätverk någorlunda intakt kan öppenvårdsbehandling vara ett lämpligt alternativ som innebär att patienten bor hemma under vårdtiden och har kontinuerlig kontakt med Provita för behandling, hjälp och stöd. Internatbehandling, som är den vanligaste behandlingsformen inom Provita, innebär att patienten bor på behandlingshemmet under behandlingstiden.

Specialistvård

För de patienter som är i behov att särskilt stöd kan vi erbjuda läkare, psykiatriker, psykologer och psykoterapeuter. Vi har även en etisk rådgivare att träffa om patienten så önskar.

Kvalitet

För oss är kvalitet mycket viktigt, därför gör vi regelbundna kvalitetsmätningar och uppföljande insatser för att hålla en så hög kvalitet som möjligt.

I senaste mätningen av kundnöjdhet fick Provita ett genomsnittligt betyg på 8,96 av 10 möjliga. Enkäten sändes ut till samtliga remittenter som placerat på Provita under första halvåret 2012.

Provita är certifierat enligt ISO 9001: 2008 vilket innebär att hela vår verksamhet kontinuerligt levererar hälso- och sjukvårdstjänster som uppfyller kundernas krav, krav i tillämplig lagstiftning samt yrkesmässiga regler.